Terapia rodzinKamila Szyntar

Psychoterapia indywidualna, par oraz rodzin


Terapia Rodzin


Terapia prowadzona jest zgodnie z założeniami:
 • systemowej terapii rodzin i par oraz
 • indywidualnej terapii psychodynamicznej

Psychoterapia oparta jest na dialogu, gdzie w centrum uwagi pozostaje osoba zmagająca się z problemami. Rozmowa terapeutyczna ma pomóc w poszerzeniu świadomości, wprowadzeniu zmian oraz poprawieniu jakości funkcjonowania cierpiącej osobie.

Oferta

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia to pomoc, która umożliwia wprowadzenie trwałej zmiany w życiu. Polega na rozmowie o tym co dzieje się w świecie wewnętrznym, myślach, uczuciach czy wspomnieniach. W trakcie spotkań dokonuje się analizy codziennego życia, sięga się do przeszłości, po to, aby lepiej zrozumieć swoje stany emocjonalne i mechanizmy zachowania. Psychoterapia daje możliwość pełniejszego poznania siebie, swoich potrzeb, zasobów, schematów postępowania i myślenia. Przy pomocy terapeuty możliwe jest dotarcie do źródeł problemów, które powodują wewnętrzne cierpienie, choroby, utrudniają lub wręcz uniemożliwiają budowanie satysfakcjonujących związków z innymi osobami. Czas trwania psychoterapii jest trudny do oszacowania. Psychoterapia to powolny, systematyczny proces poznawania, doświadczania i zrozumienia siebie, któremu nie sprzyja pośpiech. Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Pomagam osobom:
 • zagubionym, z poczuciem braku sensu życia
 • nie radzącym sobie z emocjami
 • doświadczającym kryzysów życiowych
 • mającym kłopoty w relacjach z innymi ludźmi
 • przeżywającym uporczywy stres
 • mającym traumatyczne doświadczenia
 • zmagającym się z lękiem, depresją, nerwicą
 • cierpiącym na zaburzenia odżywiania

Terapia małżeństw i par

Spotkania przeznaczone dla małżeństw i par, które przeżywają kryzys w związku bądź chcą poprawić jakość wzajemnych relacji. Spotkania odbywają się co 2 tygodnie. Czas trwania sesji terapeutycznej małżeńskich i partnerskich to 60 minut.

Pomagam parom:
 • doświadczającym kryzysu w związku
 • z trudnościami w komunikacji
 • niemogącym poradzić sobie z narastającymi konfliktami, kłótniami, agresją
 • z doświadczeniami przemocy
 • które przeżyły stratę
 • zmagającym się z problemem niepłodności
 • z doświadczeniem zdrady
 • zagrożonych separacją lub rozwodem
 • zmagającym się z chorobą somatyczną bądź psychiczną
 • z problemami seksualnymi

Terapia rodzin

Forma pomocy proponowana całej rodzinie. Problemy nawet jednego z członków rodziny, często dziecka, mogą wpływać na całą rodzinę, gdyż pozostaje ona we wzajemnych relacjach. Często najbliżsi pomagają przy rozwiązywaniu powstałych trudności, będąc najlepszymi obserwatorami i znawcami swojej rodziny. Sesje terapeutyczne odbywają się co 2 tygodnie, prowadzone są przez dwóch terapeutów. Czas trwania sesji to 75 minut.

Pomagamy rodzinom:
 • przeżywającym kryzys życiowy, np. śmierć kogoś bliskiego
 • z trudnościami we wzajemnych kontaktach, w których panuje napięcia, łatwo o wybuchy kłótni
 • przeżywającymi chorobę jednego z członków rodziny, np. anoreksja, choroba nowotworowa
 • zagrożonym separacją lub rozwodem
 • po rozwodzie, którym trudno poradzić sobie z zaistniałymi zmianami
 • martwiącym się zachowaniem dziecka, np. odmową jedzenia lub nadmiernym objadaniem się, cięciem się, wyrywaniem włosów
 • doświadczających trudności wychowawczych, np. dziecko ucieka z domu wagaruje lub zaniedbuje naukę
 • zagrożonych utracą kontaktu z dzieckiem
 • chcącym pracować nad poprawą wzajemnych relacji

Szkolenia i warsztaty – oferta dla firm i instytucji

Prowadzę szkolenia i warsztaty adresowane do różnych grup odbiorców. Posiadam własny sprzęt multimedialny. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny.

Tematyka szkoleń

 • warsztaty integracyjne
 • radzenie sobie ze stresem
 • zarzadzanie czasem
 • nabywanie umiejętności komunikacyjnych
 • budowanie własnej samooceny
 • przemoc, alkoholizm, kryzys – sposoby rozpoznawania i radzenia sobie z nimi
 • strata - jak sobie z nią radzić
 • komunikacja pacjent-personel medyczny
 • twórcze rozwiązywanie problemów
 • szkoła dla rodziców
 • interwencja kryzysowa

Więcej o terapii

Zgłaszając się na terapię rodzinną czy terapię pary, należy pamiętać, że jest to sytuacja dobrowolna. Stąd tak ważna jest współpraca wszystkich osób zainteresowanych. Nie wyklucza to wprawdzie osób, które nie są w pełni przekonane i mają wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii. Jednak pozytywne zmiany w rodzinie lub w parze są wtedy możliwe, gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad zmianą. Psychoterapia nie może nikogo zmienić wbrew jego woli. Nie jesteśmy więc w stanie pomóc osobom, które pomocy nie chcą, np. w sytuacji, gdy terapię zleci sąd.

Konsultacja wstępna

Każda terapia poprzedzona jest konsultacją wstępną, której celem jest zapoznanie się z problemami, z jakimi boryka się rodzina lub para. W trakcie spotkania uwaga terapeutki skoncentrowana jest na wszystkich uczestnikach. Pozwala to lepiej zrozumieć sytuację, w jakiej znalazła się rodzina lub para i następnie pracować nad ustaleniem racjonalnych celów terapii. Konsultacja trwa 60 minut. Nie zawsze konsultacja wstępna kończy się decyzją o podjęciu dalszej terapii.

Czas trwania terapii i jej intensywność

Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań zależą od problemów zgłoszonych w terapii oraz od celów ustalonych wspólnie z rodziną/parą. Spotkania odbywają się co 2 tygodnie. W miarę procesu terapeutycznego ich częstotliwość może się zmniejszyć. Decyzja o zakończeniu terapii podejmowana jest wspólnie przez rodzinę/parę i terapeutkę.

Zasada poufności

Podstawowym prawem osób zgłaszających się na konsultację jest oczekiwanie, że terapia jest poufna. Wszystko, co zostanie powiedziane i zapisane w trakcie spotkania jest prawnie chronione (ustawa o ochronie danych osobowych). Terapeutka w swoim postępowaniu zobowiązana jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz kierowania się wytycznymi zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty PTP. W związku z tym, w sytuacji, gdy podejmiecie Państwo decyzję o rozwodzie lub wszczęciu innych procedur sądowych, terapeutka nie będzie występowała w charakterze świadka.

Terapeutka prowadząca

zdjęcie Kamila Szyntar
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Współpracuje również z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami. Wcześniej współpracowała m. in. z Poradnią Rodzinną przy Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku i szpitalem Marynarki Wojennej w Gdańsku. Prowadziła warsztaty i treningi dla osób dorosłych i dzieci. Ukończyła kurs podyplomowy z zakresu Systemowej Terapii Rodzin organizowany przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkołę dla Rodziców w Centrum Metodycznym Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie oraz pięcioletni kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje zgodnie ze standardami PTP. Swoją pracę podaje regularnej superwizji u prof. dr hab. Bogdana de Barbaro.


Cennik

Psychoterapia indywidualna 130 zł (50 minut)
Psychoterapia małżeńska/pary 180 zł (60 minut)
Psychoterapia rodzinna 180 zł (60 minut)

Kontakt

Zgłoszenia przyjmuję telefonicznie:

+48 609-303-590

Gdańsk Oliwa
Aleja Grunwaldzka 496/2A
(osobne wejście - tylny prawy narożnik budynku)