Terapia rodzin

Terapia Rodzin

Profesjonalna pomoc psychologiczna dla rodzin, małżeństw i par


Terapia Rodzin


Terapia prowadzona jest zgodnie z założeniami:
 • systemowej terapii rodzin i par oraz
 • indywidualnej terapii psychodynamicznej

Psychoterapia oparta jest na dialogu, gdzie w centrum uwagi pozostaje osoba zmagająca się z problemami. Rozmowa terapeutyczna ma pomóc w poszerzeniu świadomości, wprowadzeniu zmian oraz poprawieniu jakości funkcjonowania cierpiącej osobie.

Oferta

Terapia indywidualna

Pomoc terapeutyczna skierowana do osób dorosłych doświadczających problemów w życiu. Celem jest uświadomienie natury swoich problemów, dzięki czemu osoba lepiej będzie rozumiała powody swoich zachowań i przeżyć. To z kolei przełoży się na zmianę sposobu funkcjonowania. Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Pomagamy osobom:
 • zmagającym się z lękiem, depresją, nerwicą
 • mającym traumatyczne doświadczenia
 • przeżywającym uporczywy stres
 • cierpiącym na zaburzenia odżywiania
 • zagubionym, z poczuciem braku sensu życia
 • nie radzącym sobie z emocjami
 • doświadczającym kryzysów życiowych
 • mającym kłopoty w relacjach z innymi ludźmi

Terapia rodzin

Forma pomocy proponowana całej rodzinie. Problemy nawet jednego z członków rodziny, często dziecka, mogą wpływać na całą rodzinę, gdyż pozostaje ona we wzajemnych relacjach. Często najbliżsi pomagają przy rozwiązywaniu powstałych trudności, będąc najlepszymi obserwatorami i znawcami swojej rodziny. Spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie.

Pomagamy rodzinom:
 • przeżywającym kryzys życiowy, np. śmierć kogoś bliskiego
 • z trudnościami we wzajemnych kontaktach, w których panuje napięcia, łatwo o wybuchy kłótni
 • przeżywającymi chorobę jednego z członków rodziny, np. anoreksja, choroba nowotworowa
 • zagrożonym separacją lub rozwodem
 • po rozwodzie, którym trudno poradzić sobie z zaistniałymi zmianami
 • martwiącym się zachowaniem dziecka, np. odmową jedzenia lub nadmiernym objadaniem się, tnieciem się, wyrywaniem włosów
 • doświadczających trudności wychowawczych, np. dziecko ucieka z domu wagaruje lub zaniedbuje naukę
 • zagrożonych utracą kontaktu z dzieckiem
 • chcącym pracować nad poprawą wzajemnych relacji

Terapia małżeństw i par

Spotkania przeznaczone dla małżeństw i par, które przeżywają kryzys w związku bądź chcą poprawić jakość wzajemnych relacji. Spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie.

Pomagamy parom:
 • doświadczającym kryzysu w związku
 • z trudnościami w komunikacji
 • niemogącym poradzić sobie z narastającymi konfliktami, kłótniami, agresją
 • z doświadczeniami przemocy
 • które przeżyły stratę
 • zmagającym się z problemem niepłodności
 • z doświadczeniem zdrady
 • zagrożonych separacją lub rozwodem
 • zmagającym się z chorobą somatyczną bądź psychiczną
 • z problemami seksualnymi

Czas trwania sesji terapeutycznej rodzinnych oraz małżeńskich i partnerskich to 60 minut.

Szkolenia i warsztaty – oferta dla firm i instytucji

Prowadzimy szkolenia i warsztaty adresowane do różnych grup odbiorców. Posiadamy własny sprzęt multimedialny. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny.

Tematyka szkoleń

 • warsztaty integracyjne
 • radzenie sobie ze stresem
 • zarzadzanie czasem
 • nabywanie umiejętności komunikacyjnych
 • budowanie własnej samooceny
 • przemoc, alkoholizm, kryzys – sposoby rozpoznawania i radzenia sobie z nimi
 • strata - jak sobie z nią radzić
 • komunikacja pacjent-personel medyczny
 • twórcze rozwiązywanie problemów
 • szkoła dla rodziców
 • interwencja kryzysowa

Więcej o terapii

Zgłaszając się na terapię rodzinną czy terapię pary, należy pamiętać, że jest to sytuacja dobrowolna. Stąd tak ważna jest współpraca wszystkich osób zainteresowanych. Nie wyklucza to wprawdzie osób, które nie są w pełni przekonane i mają wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii. Jednak pozytywne zmiany w rodzinie lub w parze są wtedy możliwe, gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad zmianą. Psychoterapia nie może nikogo zmienić wbrew jego woli. Nie jesteśmy więc w stanie pomóc osobom, które pomocy nie chcą, np. w sytuacji, gdy terapię zleci sąd.

Konsultacja wstępna

Każda terapia poprzedzona jest konsultacją wstępną, której celem jest zapoznanie się z problemami, z jakimi boryka się rodzina lub para. W trakcie spotkania uwaga terapeutki skoncentrowana jest na wszystkich uczestnikach. Pozwala to lepiej zrozumieć sytuację, w jakiej znalazła się rodzina lub para i następnie pracować nad ustaleniem racjonalnych celów terapii. Konsultacja trwa 60 minut i prowadzona jest przez wybraną terapeutkę. Nie zawsze konsultacja wstępna kończy się decyzją o podjęciu dalszej terapii.

Czas trwania terapii i jej intensywność

Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań zależą od problemów zgłoszonych w terapii oraz od celów ustalonych wspólnie z rodziną/parą. Spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie. W miarę procesu terapeutycznego ich częstotliwość może się zmniejszyć. Decyzja o zakończeniu terapii podejmowana jest wspólnie przez rodzinę/parę i terapeutkę.

Zasada poufności

Podstawowym prawem osób zgłaszających się na konsultację jest oczekiwanie, że terapia jest poufna. Wszystko, co zostanie powiedziane i zapisane w trakcie spotkania jest prawnie chronione (ustawa o ochronie danych osobowych). Terapeutki w swoim postępowaniu zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz kierowania się wytycznymi zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty PTP. W związku z tym, w sytuacji, gdy podejmiecie Państwo decyzję o rozwodzie lub wszczęciu innych procedur sądowych, terapeutki nie będą występowały w charakterze świadka.

Superwizja

Terapeutki regularnie korzystają z superwizji, czyli możliwości omawiania problemów terapeutów w związku z pracą z rodziną lub parą. Superwizja jest objęta zasadą poufności. W trakcie superwizji poddawane są refleksji i weryfikacji pod kątem skuteczności i poprawności metod prowadzone przez terapeutki terapie. Terapeutki uczestniczą w superwizji prowadzonej przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

O nas

zdjęcie Kamila Szyntar
psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną. Współpracowała m. in. z Poradnią Rodzinną przy Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku i szpitalem Marynarki Wojennej w Gdańsku. Prowadziła warsztaty i treningi dla osób dorosłych i dzieci. Współpracuje również z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami. Ukończyła kurs podyplomowy z zakresu Systemowej Terapii Rodzin organizowany przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także Szkołę dla Rodziców w Centrum Metodycznym Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Posiada dyplom ukończenia pięcioletniego kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje zgodnie ze standardami PTP. Swoją pracę podaje regularnej superwizji u prof. dr hab. Bogdana de Barbaro.


zdjęcie Karolina Talarczyk
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz rodzinną. Doświadczenie zawodowe zdobyła będąc związana m.in. z Poradnią Rodzinną przy Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. Prowadziła warsztaty aktywizujące oraz spotkania indywidualne w ramach projektów unijnych oraz w pierwszej polskiej edycji szkoły „Druga szansa”. Prowadzi terapię rodzin i par we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gdyni. Posiada certyfikat terapeuty rodzinnego przyznany przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Pracuje zgodnie ze standardami PTP. Jej praca poddawana jest stałej superwizji.

Kontakt

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, bezpośrednio u wybranej terapeutki:

Kamila Szyntar
+48 609-303-590

Gdańsk Wrzeszcz
ul. Czarneckiego 9/2
(Za Domem Książki)

Karolina Talarczyk
+48 500-567-180

Gdańsk Niedźwiednik
ul. Góralska 61
(wejście od przedniej strony budynku)